Usługi

CENNIK NA UZGODNIENIA, NADZORY I ODBIORY TECHNICZNE
Rodzaj usługi
j.m.

Cena netto
[zł]
VAT[%]
Cena brutto
[zł]
Warunki techniczne
Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej
szt.
bezpłatnie
Wydanie warunków technicznych na zabudowę licznika
na wodę bezpowrotnie zużytą
szt.
49,73
23
61,17
Wydanie warunków technicznych rozdziału przyłącza itp.
nie związanych z przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
szt.
49,73
23
61,17
Uzgodnienia branżowe
Format A4
szt.
24,86
23
30,58
Format A3
szt.
49,73
23
61,17
Format A2
szt.
99,46
23
122,34
powyżej formatu A2
szt.
124,32
23
152,91
Uzgodnienia projektów przyłącza wod/kan-budynki mieszkalne i pozostałe obiekty
Uzgodnienie projektu 1 (jednego) przyłącza
szt.
30,98

23
38,11

Uzgodnienie projektu 2 (dwóch) przyłączy
szt.
55,76
23
68,58
Uzgodnienie projektu 3 (trzech) przyłączy
szt.
77,45
23
95,26
Uzgodnienia projektów sieci wod/kan
Uzgodnienie projektu 1 (jednej) sieci
szt.
72,29

23
88,92

Uzgodnienie projektu 2 (dwóch) sieci
szt.
130,12
23
160,04
Uzgodnienie projektu 3 (trzech) sieci
szt.
180,72
23
222,28
Nadzór branżowy
Nadzór branżowy dla 1-ej godz.
godz.
75,96

23
93,43

Nadzór branżowy dla 2-ej i każdej kolejnej godz.
godz.
61,96
23
76,21
Odbiór tech.przyłączy wod/kan-budynki mieszkalne i pozostałe obiekty
Odbiór techniczny 1 (jednego) przyłącza
szt.
81,12
23
99,77

Odbiór techniczny 2 (dwóch) przyłączy
szt.
114,68
23
141,05
Odbiór techniczny 3 (trzech) przyłączy
szt.
141,53
23
174,08
Odbiór techniczny każdego kolejnego przyłącza
szt.
26,85
23
33,02
Odbiór sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
Odbiór sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
szt.
81,12
23
99,78

Odbiór sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
szt.
114,68
23
141,05
Odbiór sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
szt.
141,53
23
174,08
Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza wodociągowego
szt.
325,00
23
399,75
Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza kanalizacyjnego
szt.
325,00
23
399,75