Usługi związane z kanalizacją

CENNIK NA USŁUGI ZWIĄZANE Z KANALIZACJĄ
Rodzaj usługi
j.m.
Cena netto
[zł]
VAT
[%]
Cena brutto
[zł]
Usługi dodatkowe
Naprawa sieci kanalizacyjnej ø 160 metodą bezwykopową
(odcinek do 1m) tzw. Paker
szt.
720,00
23
885,60
Naprawa sieci kanalizacyjnej ø 200 metodą bezwykopową
(odcinek do 1m) tzw. Paker
szt.
858,50
23
1055,95
Zakorkowanie przyłącza kanalizacyjnego ø 160
szt.
196,36
23
245,50
Odkorkowanie przyłącza kanalizacyjnego ø 160
szt.
199,86
23
245,83
Opłaty związane z wstrzymaniem i przywróceniem usługi
z przyczyn leżących po stronie klienta
szt.
396,22
23
487,35
Kontrola szczelności instalacji kanalizacyjnej urządzeniem
zadymiającym
godz.
141,00
23
173,43