Usługi związane z kanalizacją

CENNIK NA USŁUGI ZWIĄZANE Z KANALIZACJĄ
Rodzaj usługi
j.m.
Cena netto
[zł]
VAT
[%]
Cena brutto
[zł]
Usługi dodatkowe
Naprawa sieci kanalizacyjnej ø 160 metodą bezwykopową (odcinek do 1m) tzw. Paker
szt.
763,20
23
938,74
Naprawa sieci kanalizacyjnej ø 200 metodą bezwykopową (odcinek do 1m) tzw. Paker
szt.
910,00
23
1119,30
Zakorkowanie przyłącza kanalizacyjnego ø 160 na wniosek
szt.
210,00
23
258,30
Odkorkowanie przyłącza kanalizacyjnego ø 160 na wniosek
szt.
213,51
23
262,62
Opłaty związane z wstrzymaniem i przywróceniem usługi
z przyczyn leżących po stronie klienta( po uregulowaniu należności).
szt.
396,22
23
487,35
Kontrola szczelności instalacji kanalizacyjnej urządzeniem zadymiającym
godz.
153,96
23
189,33