Usługi

USŁUGI W OBRĘBIE WODOMIERZA

W ramach usług wykonywanych w obrębie wodomierza ZWiK Sp. z o.o. realizuje pełny zakres zleceń związanych z wodomierzami a w szczególności:

 • montaż nowego wodomierza
 • wymianę wodomierza w budynku wielolokalowym
 • wymianę wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą
 • plombowanie wodomierzy (śrubunków wodomierzowych)
 • zabudowę i programowanie modułu radiowego na wodomierzu przystosowanym do zdalnego odczytu realizowanego przez ZWiK Sp. z o.o.
 • naprawy wodomierza (realizowane przez jednostkę zewnętrzną)
 • przeprowadzanie ekspertyz wodomierzy (realizowane przez jednostkę zewnętrzną posiadającą certyfikat GUM)

Jeśli potrzebujecie Państwo więcej informacji nt. usług świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Zasady realizacji zleceń w obrębie wodomierza przez ZWiK Sp. z o.o.

 • termin wykonania zostanie ustalony ze Zleceniodawcą jednak nie później niż 7 dni roboczych od daty złożenia zlecenia
 • montaż wodomierzy może nastąpić tylko zgodnie z wytycznymi producenta
 • w przypadku złego stanu technicznego instalacji wewnętrznej ZWiK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi
 • w przypadku zleceń, których szacunkowa wartość może przekroczyć 500 zł netto ZWiK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zażądania zaliczki w wysokości 20% szacowanej wartości zlecenia
 • termin płatności wynagrodzenia za wykonane usługi: 14 dni od otrzymania faktury
 • dla zleceń, które nie są ujęte w cenniku rozliczenia następuje wg kosztorysu powykonawczego

Do pobrania:

Cennik na usługi wykonywane w obrębie wodomierza