Usługi

USŁUGI PROJEKTOWE

Usługaj. m.
cena netto[zł]VAT [%]cena brutto[zł]
Projekt przyłącza wody lub kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowejszt.413,7323508,89
Projekt przyłącza wody lub kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej na posesji inwestoraszt.350,0823430,60
Projekt przyłącza wody i kanalizacji sanitarnejkpl.572.8523704,61
Projekt przyłącza wody i kanaliizacji deszczowejkpl.572,8523704,61
Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowejkpl.572,8523704,61
Projekt przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowejkpl.700,1523861,18

Warunki realizacji zlecenia:

  1. Powyższe ceny nie uwzględniają wymaganych dla kompletności projektu uzgodnień branżowych. Koszt projektu może zostać powiększony o niezbędne uzgodnienia zgodnie z wyceną uzgadniającego.
  2. Zlecający dołączy do zlecenia warunki techniczne włączenia do sieci wraz z mapą zasadniczą do celów projektowych – 2 szt.
  3. Faktura zostanie wystawiona z datą wykonania przedmiotu zlecenia.
  4. Termin płatności wynagrodzenia za wykonanie zlecenia: 14 dni od otrzymania faktury
  5. W przypadku rezygnacji/ odstąpienia do wykonania zlecenia przez Zleceniodawcę ponosi on wszystkie dotychczas poniesione koszty związane z opracowaniem projektu.
  6. W przypadku zleceń, których szacunkowa wartość może przekroczyć 500 zł netto ZWiK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki w wys. 20% szacowanej wartości zlecenia.
  7. Wykonanie projektu sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej/kanalizacji deszczowej podlega indywidualnej wycenie.