Usługi

UZGODNIENIA, NADZORY I ODBIORY TECHNICZNE

Usługaj.m.
cena netto
[zł]
VAT [%] cena brutto
[zł]
Warunki techniczne
Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnejszt.bezpłatnie
Wydanie warunków technicznych na zabudowę licznika na wodę bezpowrotnie zużytąszt.49,732361,17
Wydanie warunków technicznych rozdziału przyłącza itp. nie związanych z przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnejszt.49,732361,17
Uzgodnienia branżowe
Format A4szt.24,862330,58
Format A3szt.49,732361,17
Format A2szt.99,4623122,34
powyżej formatu A2szt.124,3223152,91
Uzgodnienia projektów przyłącza wod/kan-budynki mieszkalne i pozostałe obiekty
Uzgodnienie projektu 1 (jednego) przyłącza
szt.30,98
2338,11
Uzgodnienie projektu 2 (dwóch) przyłączyszt.55,762368,58
Uzgodnienie projektu 3 (trzech) przyłączyszt.77,452395,26
Uzgodnienia projektów sieci wod/kan
Uzgodnienie projektu 1 (jednej) sieci
szt.72,29
2388,92
Uzgodnienie projektu 2 (dwóch) sieciszt.130,1223160,04
Uzgodnienie projektu 3 (trzech) sieci szt.180,7223222,28
Nadzór branżowy
Nadzór branżowy dla 1-ej godz.
godz.75,96
2393,43
Nadzór branżowy dla 2-ej i każdej kolejnej godz.godz.61,962376,21
Odbiór tech.przyłączy wod/kan-budynki mieszkalne i pozostałe obiekty
Odbiór techniczny 1 (jednego) przyłącza
szt.81,122399,77
Odbiór techniczny 2 (dwóch) przyłączyszt.114,6823141,05
Odbiór techniczny 3 (trzech) przyłączyszt.141,5323174,08
Odbiór techniczny każdego kolejnego przyłączaszt.26,852333,02
Odbiór sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
Odbiór sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
szt.81,12
2399,78
Odbiór sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnejszt.114,6823141,05
Odbiór sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowejszt.141,5323174,08
Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza wodociągowego
szt.325,0023399,75
Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza kanalizacyjnegoszt.325,0023399,75