Usługi

USŁUGI LABORATORYJNE

ZWiK Sp. z o.o. posiada własne laboratorium, które realizuje następujące usługi:

  • Badania fizykochemiczne wody – próbki wody do badań fizykochemicznych przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-12.00
  • Badania mikrobiologiczne wody – próbki wody do badań mikrobiologicznych przyjmowane są od poniedziałku do środy w godzinach 7.00-12.00
  • Badania fizykochemiczne ścieków i osadów ściekowych – próbki ścieków do badań fizykochemicznych przyjmowane są we wtorki i piątki w godzinach 7.00-10.00

Do pobrania:

Cennik na usługi laboratoryjne

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem laboratorium pod nr telefonu (32) 415 30 33 wew. 228