Usługi laboratoryjne

Zapraszamy do skorzystania z usług laboratoryjnych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu

Dokumenty do pobrania:

Zlecenie – badanie wody
Skrócony instruktaż poboru prób wody
Zlecenie – badanie ścieków

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem laboratorium pod nr telefonu (32) 415 30 33 wew. 228