Usługi

Rodzaj usługij.m.cena netto [zł]VAT [%]cena brutto [zł]
Wykonanie 1 m przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy przewodu Ø32-40 wraz z wykopamimb212,1923260,99
Wykonanie 1 m przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy przewodu Ø50-63 wraz z wykopamimb216,93
23266,82
Wykonanie 1 m przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy przewodu Ø32-40 bez wykopu
mb98,5223121,18
Wykonanie 1 m przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy przewodu Ø50-63
bez wykopu
mb103,2623127,01
Wykonanie 1 m przyłącza wodociągowego z rur PE o średnicy przewodu powyżej Ø63 bez/z wykopem
mbwycena indywidualna23wycena indywidualna
UWAGA! Powyższe ceny nie uwzględniają kosztów: zajęcia pasa, kosztów demontażu
i odtworzenia nawierzchni, projektu organizacji ruchu, itp.
Wykonanie wejścia do budynku przez ścianę piwnicy dla przewodu Ø32 w
rurze osłonowej Ø63
szt.
67,982383,62
Wykonanie podejścia do wodomierza DN 15 i DN 20szt.316,7323389,57
Wykonanie podejścia do wodomierza DN 25szt.454,7523559,34
Wykonanie podejścia do wodomierza DN 32szt.522,4623642,62
Wykonanie podejścia do wodomierza DN 40szt.673,5623828,48
Wykonanie podejścia do wodomierza DN >40szt.wycena indywidualna23wycena indywidualna
Zabudowa konsoli wodomierzowej (opcja)
szt.58,432371,86
Zabudowa studzienki wodomierzowej EWE (z podejściem pod wodomierz) dla wodomierza do DN z wykopem bez wymiany gruntuszt.2759,44233 394,11