Usługi

USŁUGI BUDOWLANE W ZAKRESIE WYKONAWSTWA KANALIZACJI

Rodzaj usługi j.m. cena netto[zł] VAT [%]cena brutto[zł]
Wykonanie 1 m przyłącza kanalizacyjnego ø 160, ręcznie oraz częściowo mechaniczne, wykopy do 2 m bez wymiany gruntu, przyłącze do 10 mmb146,35


23180,01


Wykonanie 1 m przyłącza kanalizacyjnego ø 160, ręcznie oraz częściowo mechaniczne, wykopy do 2 m bez wymiany gruntu za każdy dalszy metrmb117,0823144,00
Wykonanie 1 m przyłącza kanalizacyjnego ø 160, ręcznie oraz częściowo mechaniczne, wykopy do 2 m z wymianą gruntu, przyłącze do 10 mmb249,50
23306,88
Wykonanie 1 m przyłącza kanalizacyjnego ø 160, ręcznie oraz częściowo mechaniczne, wykopy do 2 m z wymianą gruntu za każdy dalszy metrmb199,60

23245,50
Wykonanie wejścia do budynku przez ścianę piwnicy, szamba czy fundamentu ogrodzeniaszt.165,00

23202,95
Montaż studzienki rewizyjnej ø 425 w terenach zielonychszt.701,9623863,41
Montaż studzienki rewizyjnej ø 425 w terenie utwardzonymszt.833,13231024,74
Naprawa sieci kanalizacyjnej ø 160 metodą bezwykopową (odcinek do 1m) tzw. Pakerszt.720,0023885,60
Naprawa sieci kanalizacyjnej ø 200 metodą bezwykopową (odcinek do 1m) tzw. Pakerszt.858,50231055,95
Zakorkowanie przyłącza kanalizacyjnego ø 160 na wniosekszt.196,3623245,50
Odkorkowanie przyłącza kanalizacyjnego ø 160 na wniosekszt.199,8623245,83
Opłaty związane z wstrzymaniem i przywróceniem usługi z przyczyn leżących po stronie klienta( po uregulowaniu należności).szt.396,2223487,35
Kontrola szczelności instalacji kanalizacyjnej urządzeniem zadymiającymgodz.141,0023173,43