Usługi

USŁUGA NAPEŁNIANIA BASENÓW ORAZ ZBIORNIKÓW

Usługaj.m.cena netto [zł]VAT [%]cena brutto [zł]
Napełnianie basenu w sezonie letnim na terenie miasta Racibórzkpl.15816,20
UWAGA! Do powyższych cen należy dodać koszt wody liczony w za m3. Dla basenów poniżej 3m3 ilość wody liczona jest ryczałtowo 3 m
Napełnianie basenu w sezonie letnim na terenie gminy Kornowac*kpl.20832,40
UWAGA! Do powyższych cen należy dodać koszt wody liczony w za m3. Dla basenów poniżej 3m3 ilość wody liczona jest ryczałtowo 3m3. Nie wykonuje się usługi na terenie sołectwa Kobyla i Łańce do czasu modernizacji SUW Dzimierz.
Napełnianie zbiorników dla firm, na cele hodowlane oraz budowlanekpl.40,00+ 1,70/km843,20+ 2,09/km
UWAGA! Do powyższych cen należy dodać koszt wody liczony w za m3.