Usługi

CENNIK USŁUG WODOCIĄGOWYCH
Rodzaj usługi
j.m.
cena netto [zł]
VAT [%]
cena brutto [zł]
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
Pomiar ciśnienia wody na zlecenie klienta lub w przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia
szt.
37,23

23
45,79

Otwarcie/zamknięcie zasuwy domowej na przyłączu wodociągowym
szt.
37,23
23
40,21
Wymiana uszkodzonego zaworu Ø3/4" (z materiałem)
szt.
62,82
23
77,27
Wymiana uszkodzonego zaworu Ø1" (z materiałem)
szt.
69,01
23
84,88
Wymiana uszkodzonego zaworu Ø5/4" (z materiałem)
szt.
83,60
23
102,83
Wymiana uszkodzonego zaworu Ø1,5" (z materiałem)
szt.
104,48
23
128,51
Wymiana uszkodzonego zaworu Ø2" (z materiałem)
szt.
125,08
23
153,85
Płukanie przyłącza (w przypadku samodzielnego poboru prób z nowo wybudowanego przyłącza)
szt.
75,91
23
93,37
Przebudowa przyłącza wodociągowego
szt.
wycena indywidualna
23
wycena indywidualna
SIEĆ WODOCIĄGOWA
Pomiar ciśnienia lub wydajności na hydrancie bez względu na średnicę; wskazanie czynnego hydrantu
szt.
37,27
23
45,84
Otwarcie/zamknięcie zasuwy liniowej DN 80-250 na rozbiorczym przewodzie wodociągowym
szt.
37,23
23
45,79
Otwarcie/zamknięcie zasuwy liniowej DN 300-400 na magistrali wodociągowej
szt.
43,97
23
54,08
Uszkodzenie sieci wodociągowej i/lub uzbrojenia na sieci będącego własnością ZWiK Sp. z o.o.
szt.
Wycena indywidualna
23
Wycena indywidualna
Rezygnacja/brak możliwości realizacji usług z przyczyn po stronie klienta
szt.
23,75
23
29,21