Usługi

CENNIK USŁUG WODOMIERZOWYCH
Rodzaj usługi
j.m.
cena netto [zł]
VAT [%]
cena brutto [zł]
WODOMIERZ GŁÓWNY – WŁASNOŚĆ ZWiK Sp. z o.o.
Wymiana wodomierza głównego DN15 i DN20 uszkodzonego
z winy klienta wraz z przeprogramowaniem nakładki
szt.
165,44

Wymiana wodomierza głównego DN25 i DN32 uszkodzonego
z winy klienta wraz z przeprogramowaniem nakładki
szt.
643,44

Wymiana wodomierza głównego DN40 uszkodzonego
z winy klienta wraz z przeprogramowaniem nakładki
szt.
712,44
Wymiana wodomierza głównego ponad DN40 uszkodzonego
z winy klienta wraz z przeprogramowaniem nakładki
szt.
Wycena indywidualna
Wymiana nakładki radiowej wraz z programowaniem uszkodzonej
z winy klienta lub skradzionej
szt.
219,83
Ponowny montaż wodomierza po odcięciu (odcięcie poprzez zabudowę
zaworu blokującego)/Usunięcie blokady wody po odcięciu
szt.
62,10
Przywrócenie dostawy wody po odcięciu na przyłączu wodociągowym
szt.
Wycena indywidualna
Kontrola i plombowanie śrubunków wodomierzowych (zerwana bądź
uszkodzona plomba z winy klienta)
szt.
29,98
Programowanie nakładki radiowej na wodomierzu głównym u klienta
szt.
21,54
PODLICZNIKI, INSTALACJE DO WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ, WIELOLOKAL – WŁASNOŚĆ KLIENTA
Wymiana wodomierza JS DN15 (bez wodomierza)
szt.
28,44
Wymiana wodomierza JS DN15 (wodomierz w cenie)
szt.
93,45
Wymiana wodomierza JS DN15 z nakładką radiową (wodomierz
i nakładka w cenie)
szt.
264,45
Zabudowa i programowanie nakładki radiowej na istniejącym wodomierzu kompatybilnym z nakładką i systemem ZWiK (cena bez nakładki)
szt.
21,54
Zabudowa i programowanie nakładki radiowej na istniejącym wodomierzu kompatybilnym z nakładką i systemem ZWiK (nakładka w cenie)
szt.
192,54
Odbiór i/lub plombowanie instalacji wody bezpowrotnie zużytej
i instalacji wewnętrznej budynku mieszkalnego
szt.
29,98
Ponowny montaż wodomierza po odcięciu (odcięcie poprzez zabudowę
zaworu blokującego)
szt.
62,10
Przywrócenie dostawy wody po odcięciu na instalacji wewnętrznej
szt.
Wycena indywidualna