Usługi

Zakres usług prowadzony przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu

  • Lokalizacja wycieków i armatury podziemnej sieci wodociągowej;
  • Usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych;
  • Czyszczenie i udrażnianie sieci kanalizacyjnej metodą hydromechaniczną;
  • Wykonywanie inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej;
  • Wykonywanie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych;
  • Wymiana wodomierzy.

Uzgodnienia, nadzory i odbiory techniczne

  • wydanie warunków technicznych;
  • uzgodnienia branżowe;
  • uzgodnienia projektów;
  • odbiór.

Cennik na uzgodnienia, nadzory i odbiory techniczne