ZWiK po godzinach

„Zdrowi ludzie dla rozwijającej się Europy” – wizyta gości z Kornowaca i Europy

W dniu 07.04.2014r Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Raciborzu miał zaszczyt gościć uczniów i opiekunów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu oraz ich partnerów projektu Comenius „Healthy people for a prosperous Europe” – Zdrowi ludzie dla rozwijającej się Europy, realizowanego z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Dwie grupy (łącznie ok. 50 osób) miały okazje zwiedzić Stację Uzdatniania Wody przy ul. 1 Maja 8 oraz Oczyszczalnię Ścieków przy ul. Wodnej. Po raz pierwszy zwiedzający ZWiK Sp. z o.o. wywodzili się z kilku krajów takich jak: Polska, Holandia, Łotwa, Turcja, Wielka Brytania, Czechy i Hiszpania. Na Stacji Uzdatniania Wody goście zapoznali się z historią powstania i rozwojem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu w XIX i XX wieku, rozbudową miasta Racibórz w aspekcie rozwoju przemysłu na przełomie XIX i XX wieku oraz wielokulturowością tych ziem. Zwiedzający mieli okazję poczęstować się wodą bezpośrednio z kranu. Na zakończenie wizyty Zakład Wodociągów przekazał opiekunom wycieczki skromne prezenty wraz z książkami opisującymi historię i rozwój wodociągów raciborskich.