Nagrody

Solidna Firma 2014

Po raz kolejny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu otrzymał certyfikat „Solidna Firma”.

Solidna Firma 2013

Miło nam poinformować, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu otrzymał certyfikat „Solidna Firma 2013”.  Solidna Firma to system oceny i weryfikacji przedsiębiorstw  prowadzony od 2002 roku przez ekspertów, konsumentów i partnerów gospodarczych. Ocenie podlegały takie elementy jak:
• terminowe rozliczenia z kontrahentami i pracownikami;
• terminowe regulowanie płatności z tytułu podatków, ceł, należności wobec ZUS, opłat leasingowych i należności kredytowych;
• brak wyroków zasądzających w sprawach o nieuregulowane należności;
• przestrzeganie prawa pracy oraz zasad BHP;
• przestrzeganie praw konsumenta i terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań reklamacyjnych.