Konkurs fotograficzny „Woda Wszechobecna”

Otwieramy drugą edycję konkursu fotograficznego p.n. „Woda Wszechobecna” dla wszystkich mieszkańców Raciborza oraz gmin Rudnik, Lubomia, Kornowac, którzy pasjonują się fotografią.

Liczymy na nadesłanie pięknych i ciekawych zdjęć z tematem wody – wszechobecnej w naszym życiu.

Aby wziąć udział w konkursie należy, po zapoznaniu się z regulaminem konkursu, zgłosić chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracji.

Po dokonaniu rejestracji, pracę konkursową należy przesłać pocztą elektroniczną na adres konkursy@zwik-rac.com.pl. Praca powinna być przysłana z adresu e-mail wykorzystanego przy rejestracji.

Plakat: konkurs fotograficzny 2015