Informacje dla klientów z Gminy Kornowac

KOMUNIKAT O ZMIANIE TARYFY 2018/2021

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu zawiadamia, że decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” nr GL.RET.070.7.37.2018.EK z dnia 24 kwietnia 2018 roku zatwierdzona została „Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Kornowac”. Taryfa wchodzi w życie dnia 23 maja 2018 roku będzie obowiązywać przez okres 3 lat.

Dokumenty do pobrania:


KOMUNIKAT O ZMIANIE TARYFY 2017/2018

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Raciborzu zawiadamia, że od dnia 1 lipca 2017r. na obszarze Gminy Kornowac obowiązywać będą nowe opłaty za wodę i ścieki zgodnie z Taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Kornowac na okres od 01 lipca 2017r. do 30 czerwca 2018r.

Dokumenty do pobrania:


UMOWY NA DOSTAWĘ WODY DLA MIESZKAŃCÓW KOBYLI I ŁAŃC

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu informuje, że są przygotowane do podpisu umowy na dostawę wody dla mieszkańców Kobyli i Łańc. Umowy będzie można podpisać i odebrać w następujących miejscach:

 1. W Domu Kultury w Kobyli podczas dyżuru pracowników ZWiK w dniach:
  • wtorek 5 lipca 2016 – w godzinach 10.00 – 18.00
  • środa 6 lipca 2016 – w godzinach 10.00 – 18.00
 2. Poza dyżurami jak w pkt.1 w Biurze Obsługi Klienta ZWiK Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz w godzinach 7.00-15.00

Dodatkowe informacje w sprawie umów uzyskać można pod nr telefonu 32 415 30 33 wew.238 i 269.


WNIOSKI O ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWĘ WODY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu informuje, że w dniu 27.05.2016 dostarczone będą wnioski o zawarcie umowy na dostawę wody. Prosimy o wypełnienie wniosków oraz przekazanie ich w następujący sposób:

 1. Pracownikom ZWiK podczas dyżuru w Domu Kultury w Kobyli w dniach:
  • poniedziałek – w godzinach 12.00 -15.00
  • środa – w godzinach 15.00 – 18.00
 2. Bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta ZWiK Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz w godzinach 7.00-15.00
 3. Pocztą na adres Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul.1 Maja 8, 47-400 Racibórz
 4. Uzupełniony i zeskanowany wniosek na adres: wodociagi@zwik-rac.com.pl, a oryginał dostarczyć przy podpisaniu umowy.

Dodatkowe informacje w sprawie zawarcia umów uzyskać można pod nr telefonu 32 415 30 33 wew.238 i 269.

Jednocześnie od 01 czerwca 2016r. na wszystkich nieruchomościach będzie następowała sukcesywna wymiana liczników na wodomierze ze zdalnym odczytem, a także odczyty kontrolne stanu licznika.

Dokumenty do pobrania:


KOMUNIKAT O ZMIANIE TARYFY 2016/2017

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Raciborzu zawiadamia, że od dnia 1 lipca 2016r. na obszarze Gminy Kornowac obowiązywać będą nowe opłaty za wodę i ścieki zgodnie z Taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Kornowac na okres od 01lipca 2016r. do 30 czerwca 2017r.

Dokumenty do pobrania:


KOMUNIKAT

W związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi w niektórych obszarach miejscowości Kornowac oraz Pogrzebień może wystąpić obniżone ciśnienie wody. W przypadku pojawienia się tego problemu u Państwa prosimy o zgłoszenie tego faktu dyspozytorowi ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu przez całą dobę pod bezpłatny nr alarmowy 994 lub nr 32 415 30 33 wew. 210.
Za utrudnienia przepraszamy.


UWAGA !

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu informuje, że w związku z przejęciem zadań dostawy wody dla mieszkańców Gminy Kornowac w poniedziałek, tj. 1 lipca 2013 r. w godzinach od 8.00 do 19.00 dokonywane będą odczyty wodomierzy (dotyczy odbiorców dotychczas obsługiwanych przez Spółkę „Górna Odra”). Wyznaczeni do tego zadania pracownicy Spółki posiadają imienną legitymację i stosowne upoważnienie, nie pobierają żadnych opłat. Pracownicy będą odbierać wypełnione wnioski o zawarcie umowy, zgodnie z drukiem przekazanym w minionym tygodniu, prosimy o ich przygotowanie. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt ze Spółką pod numerami telefonu 32 415 26 70, lub 32 415 30 33.


WITAMY NOWYCH KLIENTÓW !

Miło jest nam poinformować, że od dnia 1 lipca 2013r. mieszkańcy Gminy Kornowac stali się klientami naszej firmy. ZWiK Sp. z o.o. jest operatorem sieci wodociągowej w miejscowościach Pogrzebień i Kornowac oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kobyla. Oznacza to, że ZWiK Sp z o.o. przejął m.in. wszystkie rozliczenia klientami za wodę i ścieki. W związku z powyższym od dnia 20 czerwca 2013r. odwiedzali Państwa upoważnieni pracownicy celem poinformowania o wszystkich szczegółach związanych z tym faktem. Dostarczą również Państwu wnioski o zawarcie umowy na dostawę wody lub odbiór ścieków. Poniżej zamieściliśmy wzory umów, które będziemy z Państwem zawierać.

Dokumenty do pobrania:

Ze względu na stwierdzone przypadki podawania się oszustów za pracowników „wodociągów” informujemy, że osoby reprezentujące nasz zakład powinny okazać legitymację służbową i pisemne upoważnienie do wstępu na teren nieruchomości lub obiektu budowlanego.

Celem wizyty pracowników ZWiK Sp. z o.o. może być m.in.:

 1. zainstalowanie lub demontaż wodomierza głównego;
 2. wymiana dotychczasowych plomb na plomby z oznakowaniem ZWiK Sp. z o.o.;
 3. przeprowadzenie kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

W razie wątpliwości można zadzownić do nas na nr 994 (bezpłatny) lub 32 415 30 33 i uzyskać informację, czy te osoby są rzeczywiście pracownikami ZWiK Sp. z o.o.