Biuro obsługi klienta

Budowa sieci ze środków własnych klienta

W sytuacji gdy aby przyłączyć nowego odbiorcę niezbędna jest budowa nowej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej inwestycja taka po przeprowadzeniu analizy opłacalności musi zostać wprowadzona do Wieloletniego Planu Modernizacji i Inwestycji opracowywanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. a zatwierdzanego uchwałą Rady Miasta co 5 lat. Inwestycja po zatwierdzeniu planu jest realizowana zgodnie z kolejnością wpływu wniosków ze środków własnych Spółki.

Jeśli gdy Klientowi zależy aby ta inwestycja miała miejsce wcześniej możliwe jest wybudowanie odcinka sieci ze środków własnych klienta i późniejsze odpłatne przejęcie jej przez ZWiK Sp. z o.o.

W przypadku decyzji klienta o wykonaniu sieci ze środków własnych zasady postępowania reguluje „Regulamin odpłatnego przejęcia przez ZWiK Sp. z o.o. urządzeń wod-kan” zatwierdzony uchwała Zarządu ZWiK Sp.z o.o. z dnia 30-12-2009r.