Biuro obsługi klienta

Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze siedziby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na ul. 1 Maja 8.

Przed budynkiem jest bezpłatny parking samochodowy.

W Biurze Obsługi Klienta możecie Państwo załatwić:

W zakresie rozliczenia za wodę i ścieki

 • podać stan wodomierza
 • otrzymać fakturę
 • zapłacić w kasie za usługi świadczone przez ZWiK sp. z o.o.
 • uzyskać wszystkie informacje nt. zaległych i bieżących należności za wodę i ścieki
 • uruchomić lub uzyskać informację jak uruchomić usługi elektroniczne świadczone przez ZWiK Sp. z o.o. (np. e-faktura, polecenie zapłaty itp.)
 • zawrzeć umowę na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków
 • zgłosić reklamację

W zakresie technicznym

 • uzyskać informację nt. procedury podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
 • pobrać i złożyć wnioski o uzgodnienie dokumentacji technicznych
 • uzyskać informację nt. zabudowy podlicznika na wodę bezpowrotnie zużytą

W zakresie usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o.

 • dokonać zakupu wody zdemineralizowanej
 • uzyskać informację nt. usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. takich m.in. jak:
  • ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji
  • inspekcja kamerą TV kanalizacji i nie tylko
  • lokalizacja wycieków na sieciach wodociągowych i ciepłowniczych
  • wynajem sprzętu budowlanego
  • wynajem środków transportu
  • usługi wymiany, plombowania wodomierzy
  • wypożyczenie stojaka hydrantowego (prosimy o wcześniejszy telefon w tej sprawie)