Aktualności

Zima tuż, tuż …

Coraz krótsze dni i coraz chłodniejsze wieczory sprawiają, że najwyższa pora pomyśleć o zabezpieczeniu przed mrozem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  Aby przygotować swój dom do zimy należy zakończyć wszystkie prace remontowe, naprawić ewentualne usterki, opróżnić systemy stosowane do podlewania ogrodu i schować gumowe węże ogrodowe.

W celu zabezpieczenia instalacji wodociągowej znajdującej się na zewnątrz powinniśmy owinąć rury w miejscach narażonych na zamarznięcie, można do tego użyć szmat, gazet lub pianki izolacyjnej. Wewnątrz domu powinniśmy zachowywać minimalną ilość ciepła, a temperatura nie możne spaść poniżej 0. Rury znajdujące się w miejscach narażonych na utratę ciepła należy izolować. W domkach wypoczynkowych, które na okres jesienno-zimowy pozostają puste powinniśmy zamknąć główny zawór a następnie opróżnić instalację wodną.
Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem dostarczania wody do obowiązków Odbiorcy lub osoby działającej w jego imieniu należy zabezpieczenie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Ponadto prosimy o nieskładowanie śniegu i lodu na uzbrojeniu ulicznej sieci wodno – kanalizacyjnej tj. zasuwach, kratach ściekowych, pokrywach studni wodomierzowych i kanalizacyjnych, a także o takie zabezpieczenie wodomierza, aby możliwy był jego odczyt.

ZWiK Sp. z o.o. przypomina, że Odbiorca nie ma prawa samodzielnego demontażu wodomierza i zrywania plomb zabezpieczających, założonych na instalacji wodomierzowej.