Aktualności

Światowy Dzień Wody.

Już od ponad 25 lat, 22 marca na całym świecie obchodzimy Światowy Dzień Wody. Tegoroczne hasło towarzyszące obchodom to „Przyroda dla wody”. Hasło dotyczy możliwości wykorzystania rozwiązań dostępnych w przyrodzie w celu sprostania wyzwaniom związanym z wodą w XXI wieku. Światowy Dzień Wody ustanowiony został przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 1992 roku, w Rio de Janeiro, w ramach Agendy 21.

Ponad 70% powierzchni ziemi zajmuje woda, ale tylko 2,5% stanowi woda słodka, która nadaje się do picia. Obchody Światowego Dnia Wody mają przypomnieć nam jak wielką rolę woda odgrywa w życiu człowieka oraz z jakimi problemami borykają się społeczeństwa, w których wody brakuje. Obecnie 2 miliardy ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do wody pitnej. Wpływa to na ich zdrowie, edukację i źródło utrzymania.
Światowy Dzień Wody zmusza nas do refleksji na temat szanowania wody i jej źródeł oraz tego jaka czeka przyszłość naszej planety i że możemy ją zmienić.
Najnowsze badania przewidują, że w 2050 roku znacznie zmniejszy się dostęp do wody. Szacunkowo ponad 7mld ludzi nie będzie miało niej stałego dostępu. Mimo wszystko możemy tę sytuację odwrócić. Chodzi przede wszystkim o zmianę naszych codziennych nawyków. Do normalnego funkcjonowania wystarcza nam 2-3l wody dziennie, a zużywamy jej w Polsce ponad 200 litrów dziennie. Naukowcy podkreślają, że jednostkowe, indywidualne działania na rzecz zmniejszenia ilości zużywanej wody, mają realny wpływ na to, co dzieje się na świecie.
Pamiętajmy, każdy z nas ma wpływ na środowisko naturalne i może przyczynić się do ochrony ekosystemów wodnych!