Aktualności

Oferta pracy dla elektromontera.

ZWiK Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko elektromontera. W dalszej części znajdują się szczegóły oferty.

Wymiar czasu pracy: 8 godzin na dobę/ 40 godzin tygodniowo
Zatrudnienie: umowa o pracę
Miejsce wykonywania pracy: obszar działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu – miasto Racibórz i przyległe gminy.
Zakres prac na stanowisku:
1. Konserwowanie istniejącej instalacji elektrycznej, szaf sterowniczych oraz diagnozowanie, wykrywanie i usuwanie uszkodzeń.
2. Instalowanie maszyn i urządzeń elektrycznych z zapewnieniem właściwych warunków eksploatacji.
3. Konserwowanie lub remontowanie opraw oświetleniowych stosowanych w pomieszczeniach zamkniętych i na wolnym powietrzu.
4. Diagnozowanie, wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń w obrębie typowych instalacji przemysłowych siły oraz sterowania.
5. Diagnozowanie stanu technicznego silników elektrycznych oraz wykonywanie prostych zabiegów konserwacyjnych i napraw.
6. Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej i zabiegów mających na celu zmniejszenie rezystancji obwodów ochronnych.
7. Przebudowywanie istniejących instalacji elektrycznych oraz instalowanie nowych punktów odbioru energii elektrycznej.
8. Wykonywanie drobnych prac montersko-ślusarskich, związanych z naprawą sprzętu elektrycznego.
9. Sprawdzanie poprawności działania urządzeń elektrycznych po naprawie.
10. Użytkowanie zgodnie z wymogami racjonalnej eksploatacji narzędzi i urządzeń mechanicznych takich jak: agregaty prądotwórcze, myjki ciśnieniowe, żurawiki, trójnogi, wiertarki, młotki, narzędzia elektrotechniczne, mierniki.
11. Wykonywanie przeglądów oraz napraw urządzeń elektronicznych na obiektach.
12. Oznakowanie miejsc niebezpiecznych z uwagi na zagrożenie porażeniowe.
13. Wykonywanie wszystkich pozostałych prac elektrycznych związanych z bieżącym funkcjonowaniem zakładu.
14. Obsługa programu komputerowego „Proton” do pisania protokołów z pomiarów elektrycznych.
15. Prowadzenie samochodów służbowych.
16. Pełnienie elektrycznego pogotowia technicznego.
17. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie pożądane: średnie techniczne – energetyka, automatyka.
2. Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wraz z pomiarami. (G1-E).
3. Minimum 2- letnie doświadczenie na stanowisku elektromontera.
4. Praktyczna znajomość urządzeń energoelektronicznych – (falowniki, softstarty).
5. Praktyczna znajomość układów elektronicznych.
6. Umiejętność czytania dokumentacji elektrycznej.
7. Dyspozycyjność, zaangażowanie oraz odpowiedzialność.
8. Prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny i CV.
2. Podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego: zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
4. Kopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie na stanowisku.

Dodatkowe informacje:
1. Dokumenty można składać w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. przy ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz lub na adres e-mailowy : wodociagi@zwik-rac.com.pl do 21 października 2016 r.
2. Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu.
3. Kandydaci spełniający wymagania formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy.