Aktualności

Regulamin konkursu promocyjnego podczas II RAFAKO PÓŁMARATONU w Raciborzu

1. Organizatorem konkursu jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu z siedzibą w Raciborzu ul. 1 Maja 8.
2. Konkurs jest organizowany w Raciborzu dla uczestników II RAFAKO PÓŁMARATONU w dniu 28.08.2016r.
3. Celem konkursu jest promocja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu oraz popularyzacja akcji „Piję wodę z kranu”.

4. Nagrodą główną w konkursie jest: bon towarowy do „sklepu biegacza” o wartości 500,00 zł.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest:
a) pobranie „Kropelki” – symbolu akcji „Piję wodę z kranu” podczas odbioru pakietów startowych,
b) wypełnienie kuponu konkursowego, wraz z podaniem danych adresowych ( załącznik nr 1 do Regulaminu ) i udzielenie prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe,
c) wrzucenie wypełnionego kuponu do urny, która będzie dostępna w Biurze Zawodów w dniu 27.08.2016 w godz.16.00-20.00 oraz 28.08.2016 w godz.7.00-9.00.
6. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu oraz Urzędu Miasta Racibórz.
7.Rozstrzygnięcie konkursu oraz losowanie nagród odbędzie się po zakończonym biegu po dekoracji zwycięzców II RAFAKO PÓŁMARATONU ok. godz. 14:00.
8. Obecność laureata konkursu podczas losowania jest obowiązkowa. W przypadku jego nieobecności losowana jest kolejna osoba.
9. Warunkiem otrzymania nagrody jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi.
10. Nagroda w konkursie nie podlega wymianie na inną lub na ekwiwalent pieniężny.
11. Warunki uczestnictwa w konkursie określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
12.Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: http://www.zwik-rac.com.pl, a także w Biurze Zawodów na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ks. Stefana Pieczki w Raciborzu przy ul. Wojska Polskiego 8 w dniach 27.08.2016 r. w godzinach 16.00-20.00 oraz 28.08.2015 r. w godzinach 7:00 – 9:00
13. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.