Aktualności

Taryfa 2015

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Raciborzu zawiadamia, że na podstawie art. 24 pkt. 8, 9 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123, poz. 858 z 2006 r.) na obszarze Miasta Racibórz z dniem 01.01.2015r. obowiązywać będą następujące opłaty za wodę i ścieki.